Idú Angličan, Čech a koktavý Slovák skákať z lietadla. Inštruktor hovorí:
“Napočítajte do 3 a otvorte padák!”


Ide Angličan:
“One, two, three,” zatiahne za špagát a padák sa otvorí.
Ide Čech:
“Jedna, dvě, tři,” zatiahne za špagát a padák sa otvorí.
Ide koktavý Slovák:
“Je-je-je-je-je-je-je-jebem na to, už som v kukurici!”