Prehnutá žena pozerá z mosta Ide okolo chlapík a pozerá. Nikde nikto a tak ju začne odzadu nakladať.

A jak ju mydlí, tak ju mydlí.

V tom ona prekvapene sa otočí a pýta sa:

„Čo robíte?“A on na to zhurta: „Sústružníka tuto vo fabrike.“