Príde mladá dievčina do neba a pýta sa do oddelenia pre panny:
– Na to potrebuješ doporučenie nebeského gynekológa, – vraví jej svätý Peter.

Dievča teda ide za gynekológom, ktorý ju prehliadne a vraví sv. Petrovi:
– Je síce panna, ale zaujímavé je, že na panenskej blane má sedem malých raniek.
– To je ozaj zaujímavé, – zahundre sv. Peter a pýta sa panny:
– A ako sa vlastne voláš, milé dieťa?

Dievčina očervenie a potichu povie:
– Snehulienka.