V lietadle z Írska sa ocitli vedľa seba mladá žena a kňaz. Po nejakej chvíli sa žena odvážila kňaza osloviť: “Otče, môžem vás poprosiť o láskavosť?”…
“Ale iste, dcéra moja. Čo pre vás môžem urobiť?”
“No … viete, kúpila som mamičke k narodeninám drahý sušič vlasov, proste fén. Je ešte v krabici, nevybalený. A beznádejne presahuje limit oslobodený od cla. Takže oni mi ho určite zoberú.

Mohli by ste ho preniesť kontrolou? Trebárs pod svojím rúchom? “
“Ach, dcéra … rád vám pomôžem. Ale varujem vás: nebudem klamať!”
“Ale s vašou poctivou tvárou, otče … nikto sa vás na nič ani neopýta!”


Dojednané.

Po pristátí došli k pultu, kňaz pred ženou. A už zaznelo: “Otče, máte niečo na preclenie?”
“Od temena svojej hlavy až po pás nič …”

To je ale divná odpoveď – “a od pása po podlahu?”
“Nu … úžasný prístroj, určený k tomu, aby robil radosť ženám … zatiaľ však nepoužitý!”
“Prepána! Choďte, otče … Ďalší!”