Do nebe odešla úžasná žena, obětavá matka a skvělá učitelka, která svůj život zasvětila vzdělávání mladých lidí. Krásná učitelka z Galantská gymnázia Eva Šuchterová († 46) byla vždy plná života a energie a žáci ji měli velmi rádi…

Navzdory všemožné opatrnosti se nakazila koronavirus a navzdory obrovské snaze lékařů zachránit její život, skonala. Už nikdy neobjal své dvě děti a nepřijde do školy, aby svým studentům předala vědomosti. Nikdy se už nesplní ani její velká touha – svatba s milovaným partnerem Milošem, se kterým chtěla prožít zbytek života.

Pokračování na další straně …