Známý výrobce mléčných výrobků byl nucen varovat slovenských i českých zákazníků před závadným mlékem. Výrobky se momentálně stahují z obou trhů…

A to s cílem ochrany zdraví spotřebitelů. Důležitou informaci zprostředkoval i obchodní řetězec LIDL.

Pokračování na další straně …